VÝROBA DREVOVLÁKNA

Výrobný proces je jednoduchý. Vstupná surovina mäkké ihličnaté drevo sa naseká na drevnú štiepku, ktorá sa pri termo-mechanickom procese dokonale rozvlákni. Tak vznikne drevné vlákno, ktoré sa následne vysuší a je pripravené na balenie do prepravných vriec.
drevné vlákno drevné vlákno drevné vlákno

VÝROBNÝ PROCES DREVNÉHO VLÁKNA - STEICO ZELL

vyrobny proces drevné vlákno